Værdigrundlag

At være hjemløs er ikke en social endestation – for langt de fleste hjemløse lykkes det at komme ud af hjemløsheden igen og vi ønsker at hjælpe beboerne med dette. På Forsorgshjem Artes tilbyder vi borgerne en professionel indsats, hvor der er fokus på borgerens selvstændighed i deres livsstilsændring. Omdrejningspunktet i det socialfaglige arbejde hos Artes er den gode relation til beboeren, som bygger på gensidig respekt og tillid, hvor borgeren er herre over eget liv og derfor aktivt deltagende når der skal tages livsstilsændrende beslutninger.