Støttens indhold

Støtten er særlig tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov med henblik på at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring og selvstændighed i eget liv. Borgeren motiveres til og støttes i at kunne planlægge, strukturere, igangsætte og udføre opgaven så selvstændigt som muligt. Støtten kan ydes inden for en eller flere af følgende temaer, som tager udgangspunkt i VUM:

· Praktiske opgaver i hjemmet – Eksempler på opgaver kan være støtte til at varetage rengøring, indkøb og tøjvask.

· Egenomsorg – Eksempler på opgaver kan være støtte til at varetage personlig hygiejne, påklædning, medicin og personlig fremtræden.

· Kommunikation – Eksempler på opgaver kan være støtte til at kommunikere og indgå i dialog med sine omgivelser, læse og forstå post/meddelelser, kontakt til offentlige myndigheder og andre.

· Mobilitet – Eksempler på opgaver kan være støtte til at komme omkring i boligen og færdes selvstændigt uden for hjemmet, herunder offentlig transport.

· Samfundsliv – Eksempler på opgaver kan være støtte til privatøkonomi, boligforhold, uddannelse og beskæftigelse.

· Socialt liv – Eksempler på opgaver kan være støtte til at udvikle sociale kompetencer, etablere og bevare sociale relationer, skabe netværk, deltage i aktiviteter i det omgivende samfund.

· Sundhed – Eksempler på opgaver kan være støtte til indsigt i og forståelse for egen situation og livsførelse, gennemføre nødvendig helbredsmæssig udredning og behandling. Indsatsen kan ydes som et afklarende forløb med henblik på at afdække fremadrettet støttebehov i forhold til de ovenstående temaer.