Personale

Det handler om at møde beboerne, hvor de er og på den måde støtte dem i deres hverdag og på sigt videre i egen lejlighed.
Dette gør Artes ved at ansætte en tværfaglig personalegruppe, der kan varetage borgernes forskellige og diverse problematikker. Det tværfaglige personale består af:

  • Socialpædagoger
  • Pædagogiske-assistenter
  • Sygeplejerske
  • Administrative medarbejdere
  • Pedel
  • Økonomimedarbejder

Artes går meget op i faglighed og stærk personalegruppe, der kan varetage borgerens problematikker gennem relations pædagogik og en anerkendende tilgang. Af den grund prioritere vi at ansætte uddannet personale og giver personalet muligheder for at videreuddanne sig. Personalets trivsel er en prioritet for vores organisation, da vi ikke kan yde en god og helhedsorienteret indsats for borgerne uden et personale der kan udvise overskud, empati og glæde i hverdagen.