Indflytning

Forsorgshjem Artes er selvvisiterende.
Det vil sige, at hvis du ønsker at bo ved os, kan du enten kontakte os telefonisk eller møde op på matriklen. Du kan finde vores kontaktoplysninger her

Du kan kun blive indskrevet hos os, hvis du opfylder de følgende kriterier: 

  • Du er hjemløs og har brug for midlertidigt ophold.
  • Du er i mellem 18-80 år gammel. 
  • I tilfælde af at du har et misbrug af en art, skal du være i behandling for det. 
  • Du har ingen behov for hjælp til kropslig pleje. 
  • Du er ikke kørestolsbruger, da vi ikke har ramper til at komme ind. 
  • Du vil være aktiv i samarbejdet med forsorgshjemmets personale.

Når du ankommer til Artes får du en grundig introduktion til hvordan det er bo hos os. Vi gennemgår vores husorden, der beskriver diverse regler og retningslinjer vi har. Til indflytningssamtalen får vi afklaret din økonomiske situation og andre mulige problematikker du har brug for hjælp til med det samme. Derefter snakker vi om indhentning af oplysninger om dig, der kan hjælpe os med at skabe et bedre ophold hos os.

Derefter får du en rundvisning og nøglerne til din lejlighed. 

OPHOLDSPLAN

Efter indflytning vil du indenfor de første 3 uger skulle til en indskrivningssamtale, hvor dig og din kontaktperson starter med at lave opholdsplanen for hvad du gerne vil opnå mens du bor hos os. Du vil løbende have samtaler med din kontaktperson om din opholdsplan, så den hele tiden er relevant ud fra din nuværende situation og ønsker. 

Indenfor 3 måneder efter din indflytning afholdes et møde med dig i centrum, hvor også din handlekommune deltager, hvor vi snakker om hvad det videre forløb skal være. 

MEDICIN

Medicin er et anliggende mellem dig og din læge. Medicin i alle afskygninger opbevares på eget værelse, hvor der er et medicinskab på badeværelset til rådighed. Ønsker du, at Artes skal være behjælpelige med at opbevare, dosere og udlevere din medicin er dette muligt. Du har mulighed for at lave en samarbejdsaftale med din kontaktperson vedrørende dit ønske til hjælp af medicinhåndtering.