Om artes botilbud

Botilbud Artes er rettet mod borgere i alderen 18-68 år, som på grund af psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problematikker har brug for midlertidigt ophold.  

Psykiske problematikker

 • Personlighedsforstyrrelse
 • Autisme
 • Anden intellektuel / kognitiv forstyrrelse
 • Selvskadende adfærd

Sociale problematikker

 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Udadreagerende adfærd
 • Omsorgssvigt
 • Kriminalitet, ikke-personfarlig
 • Stofmisbrug
 • Alkoholmisbrug

Vores beboere er overordnet kendetegnet ved at have omfattende behov for hjælp og støtte til hverdagsmestring. Derudover er det borgere, der har brug for en struktureret og rammetydelig hverdag. På grund af den brede målgruppe tilpasses indsatsen efter den enkelte beboers individuelle behov. Artes kan også modtage borgere der er dømt til strafferetslig foranstaltning og/eller er flygtning. 

Botilbud Artes er meget bevidste om at samtlige borgere der indskrives passer ind i målgruppen og at personalet har de nødvendige kvalifikationer til at varetage de pædagogiske indsatser der følger med beboernes problematikker.