Fraflytning

Når du gerne vil flytte fra Forsorgshjem Artes skal personalet informeres, således vi kan få afregnet det sidste med dig. Du er selv ansvarlig for at tømme din lejlighed for personlige ejendele, samt gøre rent i lejligheden. Hvis du har lånt ting fra Artes, der ikke bliver afleveret tilbage eller er ødelagte vil du blive opkrævet et beløb, der skal dække det tabte. Når alt er klaret skal din nøgle afleveres på kontoret. 

OPMAGASINERING 

Det er dit eget ansvar at sørge for at alle dine personlige ejendele bliver fjernet fra lejligheden. Vi har mulighed for at opbevare tøj og mindre ejendele i op til 3 måneder, hvorefter det vil blive doneret til en genbrugsforretning. Vi kan ikke opbevare elektronisk udstyr. 

Har du glemt nogle ejendele hos os er du altid velkommen til at kontakte personalet for at aftale afhentning. 

OPHØR AF SAMARBEJDE

I tilfælde af at du ikke overholder vores husorden kan det føre til at samarbejdet ophører. Dette vil vi gå i dialog med dig forinden. Dog vil samarbejdet ophøre uden advarsel hvis en af de følgende ting sker: 

  • Voldelig eller truende adfærd overfor personale eller medbeboere. 
  • Salg af rusmidler. 
  • Låner medicin af andre eller låner dit eget ud. 

Hvis samarbejdet ophører vil forstander bestemme, ud fra årsagen, hvor lang tid du har karantæne fra at opholde dig på Forsorgshjem Artes.