Lovgrundlaget for ophold

Botilbud Artes er godkendt ud fra §107 i Serviceloven: 

§107. KOMMUNALBESTYRELSEN KAN TILBYDE MIDLERTIDIGT OPHOLD I BOFORMER TIL PERSONER, SOM PÅ GRUND AF BETYDELIG NEDSAT FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSEVNE ELLER SÆRLIGE SOCIALE PROBLEMER HAR BEHOV FOR DET.
STK. 2. KOMMUNALBESTYRELSEN SKAL TILBYDE MIDLERTIDIGT OPHOLD
TIL PERSONER MED BETYDELIG NEDSAT FYSISK ELLER PSYKISK

Artes er under tilsyn fra Social Tilsyn Midt, hvis opgave det er at overse at vores arbejde og sikre at vi overholder vores lovgrundlag og vores godkendelse.

For at løse opgaven, påkrævet af §107 botilbud, samarbejder Artes med landets kommuner og diverse andre relevante instanser, der kan assistere os med at skabe en helhedsorienteret indsats for vores borgere. På Artes prioriterer vi det gode samarbejde, og mener at det er helt essentielt i et vellykket behandlingsarbejde. I en socialpædagogisk indsats er der ofte mange implicerede partnere – fagpersoner, pårørende og netværk som sammen skal skabe en god og meningsfuld indsats. Det gode samarbejde tager derfor altid udgangspunkt i god dialog og respekt for hinandens fagområder. Deru

Landets kommuner

Artes kan modtage borgere fra alle landets kommuner og har et løbende samarbejde med disse om anbringelserne. For at sikre at borgerne modtager en helhedsorienteret indsats, arbejder vi målrettet på at have et højt informationsniveau, tæt og kontinuerlig kontakt med borgernes sagsbehandlere.

Jobcenter Viborg

Artes har et godt samarbejde med Viborg jobcenter, både i forhold til vores borgergrupper og medarbejderstab. En af vores opgaver er at støtte vores borgere med beskæftigelse, praktik og uddannelse i det omfang borgeren kan overskue – her er Jobcenter Viborg er stor hjælp. Artes, Jobcenter Viborg og borgeren samarbejder om at finde relevante tilbud for borgere, strategier for hvorledes skolegangen eller jobbet skal overskues og støtte til at borgeren kommer afsted.

Derudover har vi samarbejdet med Jobcenter Viborg vedrørende praktikpladser eller flexjobs hos os, hvilket vi har haft stor succes med i fortiden og vil fortsætte med i fremtiden.

Viborg Misbrugscenter

Artes har et løbende samarbejde med Viborg Misbrugscenter når vi har borgere med alkohol- og/eller stofmisbrug. Artes er ikke godkendt til og varetager ikke afrusning, men samarbejder med misbrugscenteret derom hvis nødvendigt, såsom antabusbehandling, udlevering af metadon og misbrugssamtaler.

Psykiatrien i Viborg

Artes er godkendt til at have borgere med forskellige psykiske sygdomme og problematikker, derudover er vi også godkendt til at tage borgere med behandlingsdom. Vi deltager, efter borgernes ønsker, regelmæssigt til møder hos Psykiatrien og holder hinanden, indenfor dataforordningsloven, opdateret med borgernes trivsel i tilfælde det er relevant. Vi har også haft Retspsykiatrien ude på Artes’ matriklen for at uddanne vores personale i hvad det vil sige at have borgere med retslige forhold.