Bestyrelse

Artes har en aktiv bestyrelse. Bestyrelsen påser at Artes drives i overensstemmelse med sit formål. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for, at Artes drives i overensstemmelse med gældende regler, herunder Lov om Social Service og de af tilsynsførende myndigheder fastsatte retningslinjer. Bestyrelsens primære opgave er at udfordre, støtte og hjælpe den daglige ledelse til at gøre deres absolut bedste. Bestyrelsen sikrer åben og transparent dialog, samarbejde og høj kvalitet i det socialfaglige arbejde og en holdbar økonomi med sikker drift.

NAVNSTATUS I BESTYRELSENKOMPETENCER
Per Birch BestyrelsesformandPer er uddannet pædagog, samt har en diplom i ledelse.
Han arbejder nuværende som Leder af Borggården og i gang med diplom i socialformidling.
Jens Zacho RasmussenNæstformandJens er uddannet Cand. Scient. Adm.
Han arbejder nuværende som chefkonsulent i Skatteministeriets departement.
Nick Treff ChristiansenBestyrelsesmedlemNick er uddannet socialrådgiver, samt har Diplom i ledelse, terapeutuddannet og certificeret coach.
Han arbejder nuværende som Enhedsleder ved Novavi Krim Syddanmark.
Brian Ritz Morosi-JørgensenEjer og bestyrelsesmedlemBrian er uddannet i økonomistyring på Aalborg universitet. Han sørger for den økonomiske drift og det organisatoriske overblik som Artes’ direktør