Personale

Det handler om at møde borgerne, hvor de er og på den måde hjælpe dem videre i livet og i et sikkert hjem. Dette gør Forsorgshjem Artes ved at ansætte en tværfaglig personalegruppe, der kan varetage beboernes forskellige og individuelle problematikker. Det tværfaglige personale består af: socialrådgivere, pædagoger, Social- og Sundhedsassistenter, sygeplejerske og administrative medarbejdere.