Formål med indsatsen

Formålet med indsatsen er, at den enkelte gennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv på egne præmisser og dermed opnå størst mulig selvstændighed. Omfang og varighed fastsættes ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov. Som udgangspunkt er ydelsen midlertidig. Støtten tilrettelægges ud fra borgerens individuelle støttebehov og Artes Home tilbyder også støtte i aftentimerne og i weekenderne.