Koncernen Artes

Artes er en socialøkonomisk koncern, som driver sociale tilbud for voksne over 18 år. Koncernen består af 4 virksomheder som yder service inden for følgende paragraffer i Serviceloven.

§ 85 Bostøtte

§ 107 Botilbud

§ 110 Forsorgshjem

Hos Artes tror vi på, at alle mennesker er andet og mere end deres udfordringer, diagnoser eller social situation. Vi bestræber os på at tage vare på dem, som er udskilt af fællesskabet af den ene eller anden grund og hjælpe dem tilbage i det bestående samfundsfællesskab igen.

Vi tror på at gode fysiske rammer, kompetent og fagligt dygtigt personale, samt et tæt og åbent samarbejde med kommuner og sagsbehandlere er vejen til at hjælpe vores socialt udsatte borgere bedst. Vi har stor fokus på at vores borgere hos os får de færdigheder der skal til for at kunne klare en hverdag på egen hånd.

Vi bestræber os på at skabe et fællesskab, som tager udgangspunkt i det bestående samfunds normer og regler, men hvor fællesskabet er åbent, klart og tydeligt. Fællesskabet er uden straf, og med ligeværd og ansvar bliver forklaret og afklaret i samværet mellem mennesker.