Tilgang/metoder

Hos ARTES HOME er vore vigtigste tilgang, relation, anerkendelse og ressourcefokuseret.

Den fagprofessionelle måde at arbejde med en anerkendende pædagogik skal støtte borgeren, så borgeren bliver i stand til at gøre sine indtryk begribelige, håndterbare og meningsfulde.

En forudsætning for at kunne arbejde anerkendende er en god relation mellem den professionelle og borgeren. Det er os som professionelle, der har ansvaret for udviklingen af en anerkendende relation, så borgerens ressourcer kommer i spil.

Vi arbejder derfor ud fra en relations pædagogisk tilgang, da vi gennem relationer til andre, danner vores eget selvbillede og egen identitet.
​Ved god relation opnås større effekt af vores pædagogiske arbejde.

Vi arbejder ressourcefokuseret, så man fokuserer på borgerens ressourcer, det vil sige det borgeren kan og kan lære og ikke det de ikke kan. Alle har ressourcer, og alle ressourcer kan udvikles til nye færdigheder. Med det ressourcefokuserede menneskesyn kan man ud fra borgerens adfærd kortlægge, hvilke færdigheder borgeren allerede har, og hvilke færdigheder borgeren endnu ikke har lært, men har brug for at lære.

Derudover implementere vi Low Arousal og socialfærdighedstræning i dagligdagen.