Om Artes

Om os

I samarbejde med borgerne arbejder vi hen imod en selvstændig og meningsfuld tilværelse ved at skabe en sammenhængskraft mellem vores indsats og det resterende samfund. Derfor forpligter vi os til at være fagligt ambitiøse gennem et fokus på kontinuerlig udvikling af tilbuddene og dyrkning af en innovativ ånd blandt både ledelsen og personale. Vores motto er, at vi skal kunne tilbyde vores beboere et sted, hvor vi gerne selv vil bo. Derfor er det essentielt, at vores faciliteter skal være gode, og indsatsen skal støtte beboerne til at kunne trives.

Vision

I samarbejde med borgerne arbejder vi hen imod en selvstændig og meningsfuld tilværelse ved at skabe en sammenhængskraft mellem vores indsats og det resterende samfund. Derfor forpligter vi os til at være fagligt ambitiøse gennem et fokus på kontinuerlig udvikling af tilbuddene og dyrkning af en innovativ ånd blandt både ledelsen og personale. Vores motto er, at vi skal kunne tilbyde vores beboere et sted, hvor vi gerne selv vil bo. Derfor er det essentielt, at vores faciliteter skal være gode, og indsatsen skal støtte beboerne til at kunne trives.

Mission

Artes giver en midlertidig ramme til sårbare borgere, der af forskellige årsager har brug for støtte. I samarbejde med beboeren leverer vi en indsats, som øger deres trivsel og livskvalitet samt udvikler beboerens handleevne imod en selvstændig tilværelse.

Hos Artes får borgerne egen lejlighed i et roligt miljø med smukke omgivelser. Hos os har borgerne mulighed for at få støtte til offentlige services og sociale netværk. Vi sikrer en socialfaglig støtte, som giver beboeren de bedste muligheder for at indgå i konstruktivt samarbejde med myndigheder, sundhedstilbud, uddannelsesinstitutioner og potentielle arbejdspladser. Sammen finder vi de løsninger, der skal til for, at borgeren finder den sociale sammenhæng, der giver ro til en selvstændig fremtid.

Værdigrundlag

Artes’ værdigrundlag er valgt af vores personalekreds, hvorfra vores arbejde tager
udgangspunkt i de udvalgte værdier. Vores vigtigste værdier er: Respekt, autenticitet og faglighed.

Hos Artes møder vi beboerne i øjenhøjde med respekt for, at alle har en individuel baggrund, der ikke kan reduceres til en sum af diagnoser og sociale problemstillinger. Borgerne skal mødes med en autentisk interesse i at bo hos os, så de kan bryde mønstre og lykkes med at genfinde en høj livskvalitet og selvstændighed.
I samarbejdet med kollegaer vægter vi at have respekt for hinandens forskelligheder og faglighed højt – vi er nysgerrige på hinandens faglige ageren på en respektfuld måde, hvor faglig uenighed anerkendes, og sparring ses som værende positiv og gavnlig. Derudover er vi som personale autentiske over for hinanden og beboerne. Det betyder, at vi er tro mod os selv og vores udsagn, således kollegaer og beboer kan være trygge i relationen.

Bestyrelse

Artes har en aktiv bestyrelse. Bestyrelsen påser, at Artes drives i overensstemmelse med sit formål. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for, at Artes drives i overensstemmelse med gældende regler, herunder lov om social service og de af tilsynsførende myndigheder fastsatte retningslinjer. Bestyrelsens primære opgave er at udfordre, støtte og hjælpe den daglige ledelse til at gøre deres absolut bedste. Bestyrelsen sikrer en åben og transparent dialog samt fordrer samarbejde og høj kvalitet i det socialfaglige arbejde og en holdbar økonomi med sikker drift.

Per Birch

Bestyrelsesformand
Per er uddannet pædagog, og har et diplom i ledelse.

Han arbejder nuværende som Leder af Borggården og i gang med diplom i social formidling.

 

Jens Zacho Rasmussen

Næstformand
Jens er uddannet Cand. Scient. Adm.
Han arbejder nuværende som chefkonsulent i Skatteministeriets departement.

Nick Treff Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Nick er uddannet socialrådgiver, samt har Diplom i ledelse, terapeutuddannet og certificeret coach.

Han arbejder på nuværende tidspunkt som Enhedsleder ved Novavi Krim Syddanmark.

 

Brian Ritz Morosi-Jørgensen

Ejer og bestyrelsesmedlem
Brian er uddannet i økonomistyring på Aalborg universitet. Han sørger for den økonomiske drift og har det organisatoriske overblik som Artes’ direktør.

 

Download brochure her