Artes Forsorgshjem

Beboere

Til samarbejdspartnere

Om Artes Forsorgshjem

Mission og Vision

Vision
I samarbejde med borgerne arbejder vi hen imod en selvstændig og meningsfuld tilværelse ved at skabe en sammenhængskraft mellem vores indsats og det resterende samfund. Dette forpligter os til at være faglig ambitiøse igennem et fokus på kontinuerlig udvikling af tilbuddene og dyrkning af en innovativ ånd blandt både ledelsen og personale.

Mission
Forsorgshjem Artes giver en midlertidig ramme til sårbare borgere der er af forskellige årsager er blevet hjemløse. Sammen med borgeren leverer vi en indsats som minimerer effekten af hjemløshed, og hurtigt genetablerer selvstændighed og handleevne. Hos Forsorgshjem Artes får borgerne selvstændige lejligheder i et roligt miljø, og med vores centrale placering i Viborg, har borgerne nærhed til offentlig service og sociale netværk. Vi sikrer en socialfaglig støtte som giver beboeren de bedste muligheder for at indgå i konstruktivt samarbejde med myndigheder, sundhedstilbud, uddannelsesinstitutioner og potentielle arbejdspladser. Sammen finder vi de løsninger der skal til for at borgeren finder den sociale sammenhæng der giver ro til en fremtid i en varig boligløsning.

Værdigrundlag
Forsorgshjemmets værdigrundlag tager afsæt i Koncernen Artes, et værdigrundlag valgt af personalekredsen, hvorfor forsorgshjemmet’s arbejde tager udgangspunkt i værdierne: respekt, autenticitet og faglighed.
Forsorgshjem Artes møder beboerne i øjenhøjde med en respekt for at alle har en individuel baggrund der ikke kan reduceres til en sum af diagnoser og sociale problemstillinger. Borgerne skal mødes med en autentisk interesse i at hos os kan de bryde mønstre, og lykkes med at genfinde selvstændighed i en fremtidig boligløsning.
I samarbejdet med kollegaer vægter vi respekt for hinandens forskelligheder og faglighed højt – vi er nysgerrige på hinandens faglige ageren på en respektfuld måde hvor man anerkender faglig uenighed og sparring som værende positiv og gavnligt. Derudover er vi som personale autentiske overfor hinanden og beboerne, dvs. vi er tro mod os selv og vores udsagn således kollegaer og beboer kan være trygge i relationen.
Denne respekt og autenticitet udøver vi igennem et stærkt fagligt fundament, i form af vores tilgange og metoder, således beboerne har selvbestemmelse og er aktive aktører i deres egen indsats.

Personale

I samarbejde med beboerne arbejder vi hen imod en selvstændig tilværelse med egen bolig ved at skabe en sammenhæng mellem vores socialfaglige indsats og de omgivende samarbejdspartnere.  Vi er forpligtet til at være faglig ambitiøse og kontinuerligt udvikle indsatsen, så vi kan varetage beboernes forskellige problematikker. Vi har fokus på at vores personale har et godt læringsmiljø hos Artes Forsorgshjem, så vi løbende kan udvikle os selv, og tilegne os de bedste metoder til at støtte beboerne 

Vores personalegruppe består af:

Artes

Andre tilbud

cropped-Black_TransparentBg_1024x1024_72dpi-1.png

Artes Care

§85 bostøtte

220624 Skals a64 (7)

Artes Home

§107 og §108 fleksible pladser

Artes Botilbud

§107 botilbud