Artes Botilbud

Beboere

Til samarbejdspartnere

Om Artes Botilbud

Mission og vision

Ingen er ens og igennem vores tilgange ser vi muligheder frem for begrænsninger hos hver enkelt beboer. Fælles for alle er, at de har brug for støtte, men ikke alle har brug for samme støtte. Gennem en faglig pædagogisk indsats kan vi tilbyde den rette støtte og hjælp til trivsel og udvikling, der giver vores beboere et solidt fundament til at mestre livet og opnå en følelse af meningsfuldhed.

Vi lægger vægt på innovation og vil være den bedste version af os selv, så vi kan tilbyde den bedste mulige støtte til vores beboere. Vi oplever, at vi får beboere, som ikke har opnået den ønskede udvikling med tidligere støtte, hvilket gør, at vi er nødt til at tænke ud af boksen. Hvis vi gør det samme, så får vi det samme. Derfor fokuserer vi på, at tænke kreativt for at kunne tilbyde den rette støtte til hver enkelte beboere. Metoderne er ofte udarbejdet ud fra ny konkret data understøttet af viden fra det socialpædagogiske felt. Disse metoder bliver anvendt af vores dygtige personale for at undersøge hvilken tilgang, der skaber den bedst mulige udvikling for vores beboere på et individuelt plan.

Vi tilpasser vores tilgange og metoder til samfundets rammer og virkelighed, så vores beboere kan få en god og essentiel støtte, som potentielt kan give ressourcer til at mestre en hverdag på så selvstændig vis som muligt.

Det er også betydeligt for os, at vores beboere ved, at det er et samarbejde mellem Artes den enkelte. For at få et godt samarbejde vil vi gennem motivation, fremme beboernes lyst til at arbejde sammen med os. Med det gode samarbejde, kan vi sammen finde ud af, hvad den enkelte har behov for, ønsker for fremtiden og mål i livet, og hvordan en meningsfyldt hverdag kan se ud for dem. Dette gør at vi udarbejder vores tilgange og metoder ud fra hver enkelte beboeres behov og med afsæt i deres ressourcer og kapacitet.

Personale

I samarbejde med beboerne arbejder vi hen imod en selvstændig tilværelse for beboeren ved at skabe en sammenhængskraft mellem vores indsats og det resterende samfund. Dette forpligter os til at være fagligt ambitiøse gennem et fokus på kontinuerlig udvikling af tilbuddene og dyrkning af en innovativ ånd blandt både ledelsen og personale. For bedst at kunne varetage den enkelte beboers problematikker, lægger vi vægt på at have en stærk faglig og innovativ personalegruppe. Derfor har vi fokus på at ansætte uddannet personale, som deler vores værdier såsom respekt, innovation og autenticitet. I visse tilfælde kan vi tilbyde vores personale mulighed for at videreuddanne sig, så vi fortsat kan være den bedste version af os selv.

Vores Artes Botilbud personalegruppe består af forskellige fagekspertiser. Det tværfaglige personale kan bestå af:

Artes

Afdelinger

cropped-Black_TransparentBg_1024x1024_72dpi-1.png

Artes Care

§85 bostøtte

220624 Skals a64 (7)

Artes Home

§107 og §108 fleksible pladser

Artes Forsorgshjem

§110 forsorgshjem