Vi er tilgængelige 24/7

Vi arbejder koncentreret med at skabe en stærk relation til borgeren, hvor tilgængelighed samt tryghed til vores medarbejderes høje faglighed skaber grobund for forandringer hos borgerne. 

Derfor er vi tilgængelige for vores borgere, som er tilknyttet Artes Home døgnet rundt.