Artes Home

Beboere

Til samarbejdspartnere

Om Artes Home

Mission og vision

Vi er alle forskellige individer, og vi har alle brug for støtte ind imellem, men det ikke nødvendigvis den samme støtte, hver enkelte profiterer af. Derfor er vi bevidste om, at vores tilgange og den faglige pædagogisk indsats skal være individuelt tilpasset til beboerens egne behov og ønsker. Denne tilgang gør, at vi har stort fokus på at kunne tilbyde hver enkelte beboer den rette støtte, som kan skabe et solidt fundament for beboerens udvikling og meningsfuldhed nu og i fremtiden.

Vi tror på, at vi kan tilbyde den bedst mulige støtte gennem et stærkt samarbejde mellem Artes Home og beboeren. Derfor ønsker vi at fordre dette samarbejde, så vi sammen kan finde frem til beboerens behov, ønsker for fremtiden, og skabe en meningsfuld hverdag for dem. Med denne tilgang kan vi bedst muligt tilpasse indsatsen til den enkelte med afsæt i beboerens ressourcer og ønsker.

Det socialpædagogiske felt er konstant i udvikling, og nye metoder bliver udarbejdet regelmæssigt. Derfor lægger vi vægt på at være innovative og kreative, så vi kan tilbyde vores beboere den nyeste og bedste støtte. Vi benytter os udelukkende af evidensbaserede metoder, der understøtter viden fra det socialpædagogiske felt. Disse metoder bliver anvendt af vores dygtige personale for at undersøge hvilken tilgang, der skaber den bedst mulige udvikling for vores beboere på et individuelt plan.

Artes Home er et nyopstartet botilbud med 9 fleksible §107- & §108pladser.

Personale

I samarbejde med beboerne arbejder vi hen imod en selvstændig tilværelse for beboeren ved at skabe en sammenhængkraft mellem vores indsats og det resterende samfund. Dette forpligter os til at være fagligt ambitiøse og fokusere på kontinuerlig udvikling af tilbuddene. Vi har også fokus på, at vores personale har et godt læringsmiljø på Artes Home, så vi løbende kan udvikle os fagligt og dyrke vores innovative ånd gennem undersøgelser og afprøvning af nye metoder, som understøtter vores tilgang til beboerne. Denne strategi gør, at vi er i stand til at være fleksible og dermed kan varetage den enkelte beboers problematikker bedst muligt. Ligeledes har vi også fokus på at ansætte uddannet personale og i visse tilfælde tilbyde vores personale mulighed for at videreuddanne sig, så vi kan yde den bedste helhedsorienteret indsats for vores beboere.
Vores personalegruppe består af forskellige fagekspertiser. Det tværfaglige personale kan bestå af:

Artes

Afdelinger

Black_TransparentBg_1024x1024_72dpi

Artes Care

§85 bostøtte

botilbud1-e1615110957517

Artes Botilbud

§107 botilbud

forsorgsfacade-e1615111405886

Artes Forsorgshjem

§110 forsorgshjemspladser